Muud teenused

Dokumentatsiooni korrastamine

Kinnisvara likviiduse ja väärtuse üheks alustalaks on korrektne dokumentatsioon. Ka pangad on muutumas järjest nõudlikumaks tagatisvarade juriidilise korrektsuse osas ja mitmed neist seavad laenu saamise tingimuseks seda, et hoonel oleks olemas korrektne dokumentatsioon. Kui pankade jaoks piisab enamjaolt sellest, et hoonel on olemas seadustega kooskõlas olev ehitus- ja kasutusluba, siis järjest teadlikumaks muutuvad kliendid tahavad näha ka ehitusprojekti, kaetud tööde akte jms dokumentatsiooni. Reaalsus on aga see, et väga paljude hoonete ja rajatiste dokumentatsoon on koostatud puudulikult või jäänud lõpuni korrektselt dokumenteerimata. Seda arvestades on Domus Kinnisvara otsustanud oma teenuste hulka lisada ehitusdokumentatsiooni korrastamisega seotud tööd.

Aitame kinnisvara omanikel

 • Vormistada puuduvat projektdokumentatsiooni
 • Hankida ehitusluba ja kasutusluba
 • Hankida energiamärgise
 • Koostada ehitiste üleandmis-vastuvõtudokumentatsiooni
 • Kontrollida paigaldatavate materjalide ja seadmete nõuetest kinnipidamist ja sertifikaatide olemasolu
 • Komplekteerida kokku töövõtjate poolt koostatavat nõetekohast dokumentatsiooni, sh teostusdokumentatsiooni
 • Korraldada hoone süsteemide tehnoloogiliste katsetuste läbiviimist ja dokumenteerimist
 • Muud tegevused

 

Investeerimisprojektide juhtimine

Domus Kinnisvara pakub nii era- kui äriklientidele investeerimisprojektide juhtimise teenust. Lisaks Eesti kinnisvaraprojektidele oleme valmis pakkuma investeeringute juhtimist ka Bulgaaria Vabariigis. Kinnisvara investeerimisprojektide juhtimine hõlmab kogu protsessi juhtimist alates ideest kuni investeerijaga kokkulepitud tulemuse saavutamiseni, kusjuures tulemuseks võib olla nii stabiilset rahavoogu tootev ärikinnistu kui ka edukalt müüdud maa või hooned.

Olulisemad etapid kinnisvarainvesteeringute juhtimisel:

 • analüüside koostamine (sh tasuvusanalüüs, keskkonnaekspertiisid, turu-uuringud, parimate juriidiliste lahenduste väljatöötamine jms). Olemasoleva kinnisvaraobjekti arendamiseks vaata kinnisvara väärtustamise teenust
 • investeerimisobjekti valik, selle soetamiseks finantseerimise korraldamine, läbirääkimiste pidamine ning tehingu sõlmimiseks lepingute ettevalmistamine;
 • detailplaneeringute ja ehitiste projektdokumentatsiooni koostamine, sealhulgas projekteerija valik (vajadusel ideekonkursi koostamine), hinnaläbirääkimised, lepingute ettevalmistamine, planeeringute ja ehitusprojektide sisuline juhtimine omaniku huvide saavutamiseks;
 • ehitushangete korraldamine, ehitustööde juhtimine ja omaniku järelevalve korraldamine;
 • kinnisvara haldamise korraldamine, selleks vajalike hangete korraldamine, lepingute ettevalmistamine ning sõlmimine volituse alusel;
 • maakleriteenus varale kasutajate (üürnike) või ostjate leidmiseks, sellega seotud lepingute ettevalmistamine ning sõlmimine volituse alusel. Sõltuvalt objektis hõlmab maakleriteenus ka kogu marketingiplaani koostamist ning elluviimist;
 • vajadusel ka lõpuni arendatud investeerimisprojektile ostja leidmine investeerimisfondide või teiste varahaldusettevõtete hulgast, sellega seotud läbirääkimiste pidamine ning tehingu sõlmimiseks lepingute ettevalmistamine.

Alltöövõtu korras (projekteerimistööd, ehitustööd, osaliselt ekspertiisid, haldusteenused jms) tehtavate tööde tellimiseks peame läbirääkimisi mitme pakkujaga optimaalse hinna-kvaliteedi suhte saavutamiseks. Investeerimisprojektide juhtimise tasu lepitakse igakordselt kokku ning see sõltub tegevuste sisust ning projekti mahust. Võimalik on ka kokkulepped, mille kohaselt Domus Kinnisvara kannab osa projekti läbiviimisega kaasnevaid kulusid ning omandab sellele vastava osaluse investeerimisprojektis.