Erakliendile

Ehitus- ja remonttööde seadustamine

Kinnisvara likviidsuse ja väärtuse üheks alustalaks on korrektne dokumentatsioon. Ka pankade jaoks on tagatisvarade juriidiline korrektsus laenu väljastamise üheks eeltingimuseks. Paljudel juhtudel puututakse probleemiga kokku oma vara müües kui selgub, et hoones on tehtud ümberehitus- või laiendustöid ning nõutav dokumentatsioon selle kohta puudub. Probleem võib tekkida ka kindlustusjuhtumi korral, kus kindlustuse andja võib keelduda kahjude hüvitamisest kuna objektil puudub nõuetekohane dokumentatsioon.

 

Aitame kinnisvara omanikel:

Seadustada teostatud ehitus- ja remonttöid, sealhulgas:

 • Taotleda ehitus- ja kasutusluba
 • Esitada ehitus- ja kasutusteatis
 • Esitada andmete esitamise teatis
 • Korraldada vastavad mõõdistused ja auditid
 • Pidada läbirääkimisi ametnikega
 • Hinnata olemasoleva dokumentatsiooni komplektsust
 • Teostada mõõdistustöid ja koostada inventariseerimisprojekte

 

Teenuste hinnakiri:

Esimene konsultatsioon 30 EUR

 

Dokumentide esmase analüüsi paketid on:

Pakett KORTER - alates 250 EUR (lisandub km)

 • Ettevalmistas kohtumine kinnisasja omanikuga
 • Registriandmete koondamine ja kontroll
 • Olemasoleva dokumentatsiooni koondamine ja kontroll
 • Eluruumi esmane ülevaatus
 • Probleemkohtade kaardistamine
 • Vajadusel suhtlemine ametnikega
 • Vajadusel suhtlemine KÜ-ga
 • Hinnang dokumentatsiooni komplektsuse kohta
 • Hinnang tehtud ehitustööde kohta
 • Kokkuvõttev kohtumine kinnisasja omanikuga
 • Kokkuvõttev kirjalik hinnang/analüüs

Pakett ERAMU - alates 300 EUR ( lisandub km)

 • Ettevalmistas kohtumine kinnisasja omanikuga
 • Registriandmete koondamine ja kontroll
 • Olemasoleva dokumentatsiooni koondamine ja kontroll
 • Hoone esmane ülevaatus
 • Probleemkohtade kaardistamine
 • Vajadusel suhtlemine ametnikega
 • Hinnang dokumentatsiooni komplektsuse kohta
 • Hinnang tehtud ehitustööde kohta
 • Kokkuvõttev kohtumine kinnisasja omanikuga
 • Kokkuvõttev kirjalik hinnang/analüüs

Pakett KORTERMAJA - alates 350 EUR (lisandub km)

 • Ettevalmistas kohtumine KÜ esindajatega
 • Registriandmete koondamine ja kontroll
 • Olemasoleva dokumentatsiooni koondamine ja kontroll
 • Hoone esmane ülevaatus
 • Probleemkohtade kaardistamine
 • Vajadusel suhtlemine ametnikega
 • Hinnang dokumentatsiooni komplektsuse kohta
 • Hinnang tehtud ehitustööde kohta
 • Kokkuvõttev kohtumine kinnisasja omanikuga
 • Kokkuvõttev kirjalik hinnang/analüüs

 

Võta meiega ühendust!

Kaupo Mõttus

Mob: +372 5685 2699
Tel: +372 646 4035
E-post: kaupo.mottus@domuskinnisvara.ee