Ehitusdokumentatsiooni projektijuhtimine ja järelvalve

Domus Kinnisvara pakub ärikiendile ehitusdokumentatsiooni projektijuhtimise teenust.
Ehitamine tuleb alati dokumenteerida, kui ehitamiseks on nõutav ehitusluba. Ehitusdokumentidele kehtestatud nõuded peavad tagama ehitamise läbipaistvuse ja jälgitavuse ning selle, et mõistliku pingutuse ja kuluga saab tuvastada ehitise ja selle osade omadused ning nende kasutamiseks ja korrashoiuks vajaliku tegevuse kogu ehitise kasutusea jooksul.

Ehitusdokumentatsiooni auditeerimine ja /või järelevalve. Äriklient väärtusab oma aega andes ehitus- või kasutusloa taotlemise protsessis ehitusdokumentatsiooni koostamise ning ehitusregistrisse esitamise Domus Kinnisvara spetsialistidele. Meie kontrollime ehitusdokumentatsiooni nõuetekohasust ja koosseisu. Vajadusel tehakse muudatusettepanekud. Teenus sisaldab ka kohalikus omavalitsuses ehitus- või kasutusloa menetlemise protsessi juhtimist. Sisuliselt tähendab see, et ettevõtjale muutub loa taotlemise protsess kiiremaks. Ebaõigesti ja puudulikult esitatud dokumentatsiooni puhul saadetakse taotlus tagasi paljude märkustega, milliste menetlemine võtab taaskord hulga aega enne kui hoone ehitus või kasutus lubatakse.

 

Kes on meie klient?

 • Äri/büroo/tootmishoonet ehitav klient
 • Äri/büroo/tootmishoone kasutusluba taotlev klient
 • Äri/büroo/tootmishoonet ehitav klient, kes vajab dokumentatsiooni järelvalvet
 • Äriklient, kes hindab aega ja kiiremat tulu
 • Äriklient, kel endal puudub vastava kompetentsiga tööjõud

 

Klient võidab

 • Aega ehitustegevuse käigus, kuna dokumentatsiooni kogumise ja kontrollimisega ta ei pea tegelema;
 • Aega kasutusloa taotlemisega, kuna saab kasutusloa kiiremini ja olulisemate märkusteta;
 • Oluline raha kokkuhoid, kuna aeg, mis kuluks ettevõtjal ise sellele tegevusele või kellegi palkamiseks selle tegevuse tegemiseks, on olulisel suurem kulu, kui tellida see teenus Domus Kinnisvaralt.
 • Lepinguliste trahvide vältimine – tihti on ehituslepingus tähtaeg seotud ehitus/või kasutusloa kättesaamisega. Korralik ehitusdokument aitab säästa lepinguliste kohustuste rikkumisest (tähtaja ületamine) tekkida võivaid  trahve.

 

Meie poolt pakutavad teenused

 • Ehitustegevuse dokumentatsiooni projektijuhtimine, auditeerimine ja järelevalve (sh eriosad)
 • Ehituslubade/teatiste menetluse projektijuhtimine 
 • Kasutuslubade/teatiste menetluse projektijuhtimine
 • Ehitusprojektide ekspertiisid
 • Ehitusdokumentatsiooni kooseisu analüüs, hinnang ja konsultatsioon.
 • Erinõuete menetlemine (muinsuskaitse, miljööväärtus, kõrghooned jne)

 

 

Võta ühendust:

Kaili Tamm

Projektijuhtimise osakonna juht / Konsultant

Tel 517 0220
kaili.tamm@domuskinnisvara.ee