Grete Laanmets

Kutseline hindajaOsakond: Lõuna-Eesti regiooni hindajad

GSM: +372 5683 3576

grete.laanmets [at] domuskinnisvara.ee

  

Saada mulle kiirkiri:

nimi

e-post

telefon

Palun sisesta vasakul olev kontrollkood paremale lahtrisse

Kutseline nooremhindaja, tase 5 (kutsetunnistus 119605).

Hindaja töös väärtustan eelkõige vaheldusrikkust, võimalust ise oma aega planeerida ning kohtumist erinevate huvitavate inimestega.
2015. aasta kevadel kaitsesin Eesti Maaülikoolis kinnisvara planeerimise erialal bakalaureuseõppes lõputöö teemal "NIMBY sündroom Tartu linna näitel: mitmene juhtumiuuring", mille eest pälvisin KinnisvaraMagnaatide poolt väljaantava parima kinnisvara-alase lõputöö auhinna. Lõputöö kirjutamise kõrval liitusin usina Domus Kinnisvara kollektiiviga, omandamaks lisaks koolist saadud teoreetilistele teadmistele ka praktilisi kogemusi.
Olen kohusetundlik, sõbralik ning aktiivse eluviisiga - tegelen fitnessiga. Vabal ajal käin jooksmas ja loen nii ilukirjandust kui ka erialakirjandust. Mulle meeldib areneda, leida uusi väljakutseid ning seada julgeid eesmärke, millede saavutamiseks olen valmis oma mugavustsoonist väljuma.